PROJESİS ATS

PROJESİS ATS

İleri izlenebilirlik, ürettiğimiz mamullerin, malzemenin yanı sıra makine, operatör, operasyon verileri açısından da izlenebilmesidir.
Broşürü indirmek için tıklayınız.
projesis-at Klasik İzlenebilirlikte: Müşterimizden gelen hatalı bir ürünün, hangi hammadde nedeniyle o hatanın oluştuğu, o hammaddenin bulaşmış olduğu, müşteriye gitmiş ve depoda duran mamul, depoda duran yarı mamuller, hammadde depomuzdaki duran hammaddeler saptanmaya ve karantinaya alınmaya çalışılır. Bunları daha daraltmak için lot takibi sistemleri kurulur. İleri İzlenebilirlikte: Malzeme takibinin yanı sıra, operasyondan kaynaklanan makine, işçi, proses hatalarıda izlenir. Örneğin müşteriden gelen mamuldeki hata bir montaj hatasından kaynaklanıyorsa, o montajın hangi vardiyada hangi ekip tarafından, hangi makinede, hangi parametrelerle üretildiği bulunabilir. O ekibin, o vardiyada, o hafta yaptığı bütün ürünler izlenebilir. ProjesisMI-MT Üretim İzleme Modülüyle beraber kullanılır.

ALTYAPI

 • Alandaki makinelerin başına dokunmatik terminaller yerleştirilir.
 • Bu terminallere barkod okuyucular yerleştirilir.
Eğer kasa bazında işaretleme (Ör. Barkodlama yapılacaksa barkod yazıcılara ihtiyaç yoktur. Eğer ürün veya kasa her seferinde işaretlenmek istiyorsa terminallere barkod yazıcılar da bağlanır.

TEMEL MODÜLLER

ProjesisAT – AT İleri İzlenebilirlik Modülü

 • Mamul ve Yarı mamul etiketlerinin basımı
 • Taşıma gereçlerinin işaretlenmesi
 • İş Merkezi – Operasyon bazında tüketilen malzemenin kaydedilmesi
 • İş Merkezi – Operasyon bazında üretilen malzemenin kaydedilmesi
 • Hatalı ürünlerin malzeme bazında izlenmesi. Hatalı hammaddenin bulaştığı mamul, yarı mamullerin saptanması. Hammadde depoda bulunan hatalı hammaddenin tespiti.
 • Hatalı ürünlerin operasyon bazında izlenmesi. Hatanın hangi makinede, hangi işçi(ler) tarafından üretildiği, hangi proses parametreleriyle üretildiğinin saptanması.
 • O makine, o işçi, o proses parametresi bazında üretilen ürünlerin tespiti, geri çağrılması, karantinaya alınması

ProjesisAT – MT Üretim İzleme Modülü

 • Çizelgelemeden gelen operasyon emirleri İş Merkezlerinde bulunan Terminallere aktarılır
 • Operatörler İşe başlayacakları zaman Terminalde, kendilerini tanıtırlar ve iş emrini başlatırlar
 • Aradaki duruşlar ve nedenleri operatörler tarafından terminale girilirler
 • Hangi iş merkezinde hangi operasyo yapılıyor, hangi operatör çalışıyor, online olarak izlenebilir
 • Planlama yetkilisi gerektiği zaman iş emri sıralarını değiştirebilir
 • LCD monitörler vasıtasıyla iş merkezlerindeki duruş oranları, kalitesizlik oranları, online olarak operatörlere ve yöneticilere anında gösterilebilir
 • Tanımlanan arıza, duruş, kalitesiz üretim gibi olaylar, anında e-mail ve SMS yoluyla istenen kişilere uyarı olarak yollanabilir

ProjesisAT-MA Üretim Otomasyon Modülü Ek getiriler

 • Üretim miktarları online PLC ve Sensörler vasıtasıyla okunur.
 • Çevrim süresine uymayan operasyonlar hakkında anında, operatörler ve ilgili kişiler, ekranlar, SMS ve e-mail yoluyla anında uyarılır
 • Kalıp değiştirme vb. gibi işlemlerde, Kalıphaneye, şu kadar süre sonra şu makinede şu operasyon bitiyor, kalıp değiştirmek için hazırlanın bilgisi yollanabilir.
 • Operatörler duruş yaptıkları halde, duruş bilgisi girmeyi unuttukları takdirde, kendileri ve ilgili kişiler anında uyarılır.

ProjesisAT – EI ERP Entegrasyon Modülü

Üretim İzleme modülüyle beraber kullanıldığında;
 • İş Emirlerinizin ERP’den otomatik olarak alınmasını
 • Biten üretimlerin ERP’nize otomatik olarak yazılmasını
sağlar

ProjesisAT – JL Günlük Planlama Modülü

Üretim İzleme modülüyle beraber kullanıldığında;
 • Operasyon emirlerinin bir Gantt Şeması vasıtasıyla kolayca yönetilmesini
 • Operasyon emirlerinin kolayca açılmasını
 • Günlük üretim değişikliklerinin sürükle bırak yöntemiyle kolayca yapılmasını
 • Üretim planının herkes tarafından izlenebilmesini
sağlar