ÜRÜN BROŞÜRLERİ

ÜRÜN BROŞÜRLERİ

ProjesisMI – Üretim İyileştirme Yazılımı Broşürü

ProjesisMI ürünün amacı üretim işletmelerindeki verimliliğin artırılmasına destek vermektir.

Devamı...

ProjesisMP – Üretim Planlama Yazılımı Broşürü

ProjesisMP iç ve dış üretim siparişlerinin kapasite kısıtı göz önünde bulundurularak iş merkezlerine kolaylıkla çizelgelerle yüklenmesini sağlar.

Devamı...

ProjesisAT – İleri İzlenebilirlik Yazılımı Broşürü

İleri izlenebilirlik, ürettiğimiz mamullerin, malzemenin yanı sıra makine, operatör, operasyon verileri açısından da izlenebilmesidir.

Devamı...

ProjesisEE – Enerji Verimliliği Yazılımı Broşürü

ProjesisEE üretim sırasında tüketilen enerjinin otomatik olarak izlenip, stok kodu bazında enerji tüketimlerinin hesaplanmasını sağlar

Devamı...