BLOG

BLOG

Üretimde; Dikey Entegrasyon, Büyük Veri, Yapay Zeka

Sanayi 4.0 evriminin temel teknolojilerinden birisi de bilindiği gibi Dikey Entegrasyondur. Dikey entegrasyon kısaca; bir fabrikanın üst düzey yönetim seviyesinden en alttaki makineye kadar bütün süreçlerinin online izlenmesidir. Bu sayede fabrikamız daha etkin ve verimli olarak yönetilebilir. Ayrıca bu büyük veri Yapay Zeka araçlarıyla analiz edilmeli ve yönetime katkı sağlamalıdır. Dikey Entegrasyonun katmanları sırasıyla yukarıdan […]

Devamı...

Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar

Dünya sınıfı üreticiler önce atölye (2.0) düzeninden fabrika (3.0) seviyesine geçtiler. Şimdilerdeyse rekabetin başka bir boyut alacağı yeni döneme ayak uydurmak için olanca güçleriyle, endüstri çağından, insan – makine ve diğer kaynaklarının birbirleriyle, kompleks ağlar üzerinden etkileşimli/işbirlikçi bir modelde çalışabildiği dijital çağ seviyesine (akıllı fabrika, endüstri 4.0) geçmeye çalışıyorlar. Nesnelerin internetiyle süreçlerin her aşamasından veri […]

Devamı...

Toplam Verimli Bakım (TPM) ve OEE

Toplam verimli bakım  (TPM: Total Productive Maintenance), ekipman üzerinde yapılması gereken çalışmalara bakım harici diğer bölümleri de dahil ederek ortak hedef doğrultusunda, birlikte çalışma konsepti üzerine geliştirilmiş teknikler dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. TPM sürecinde, ekipman etkinliğini düşüren kayıpları genel olarak üç ana başlık ve altı grup altında toplayabiliriz. 1- Duruş kayıpları (Arıza kayıpları / Kurma ve ayar kayıpları) […]

Devamı...

Endüstri 4.0: MES ve Temel Üretim Süreci

Eğer hala, planlamayı ve iş emrini excelde yapıyor, süreç dokümanlarını manuel olarak üretime veriyor, süreç parametrelerini operatöre yaptırıyor, duruşları/proses kontrol faaliyetlerinizi hala kağıtlara yazıyor – buradan excele aktarmaya çalışıyor, üretim adetlerini sayıp, fireleri tam saymadan süreçlerinizi yönetmeye çalışıyorsanız, biliniz ki yanlış yapıyorsunuz.

Devamı...

Sonlu Kapasite Çizelgeleme

Üretim İşletmelerinde Çekme veya İtme Şeklinde planlama yapılabilir. Hangi tip planlamanın tercih edileceği işletmenin yapısına bağlıdır. Çekme tipi üretim genellikle  öngörülebilir uzun vadeli talep ve büyük hacimler için daha doğru olduğu halde siparişe bağlı, küçük ölçeklerde üretim yapılması durumlarda itme tipi planlama tercih edilebilir. Üretim işletmelerinde İtme tipi planlamanın adımları şöyle sıralanabilir Stratejik Planlama: 3 […]

Devamı...

İleri İzlenebilirlik Nedir?

Problemli mamul ve yarı mamullerin malzeme bazında izlenmesinin yanı sıra operasyonel parametreler bazında (Üretilen makine, üreten kişi, ısı – basınç vb.) beraberce izlenmesine “İleri İzlenebilirlik” diyoruz. Üreticiler olarak problemli bir ürünü fark ettiğimizde bunu Müşterilerimize duyurmak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüyüz. Özellikle insan sağlığına zarar verecek problemlerde bu yükümlülüğümüz vicdani sorumluluk yanında kanuni zorunluluk ta […]

Devamı...