BLOG

BLOG

Kaizen ve Kalite Kontrol

İşletme yönetimi genellikle verimlilik ve kalite türünden konuları ele alır. Kalite ve verimlilik madalyonunun diğer yüzü Kaizen’dir. Kaizen çalışmaları kalite ve verimlilikte artış sağlar. İyileştirme için başlangıç noktası, iyileştirme olan ihtiyacın fark edilmesidir. İhtiyaç bir problemin fark edilmesiyle ortaya çıkar. Kaizen problemlerin bilincinde olmayı öngörür. Kaizen aynı zamanda bir problem çözme yöntemidir. Problemin çözülmesiyle birlikte […]

Devamı...

Kaizen’in Değerleri

Kaizen Nedir?

Kaizen; Japonca Sürekli İyileştirme anlamına gelir

Kai: Sürekli
Zen: İyi

Kaizen; kademeli ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile, “küçük işleri” daha iyi yapmak, standartları sürekli geliştirmek ve geliştirilen standardı her defasında aşmak demektir.

Devamı...

Yönetim ve Kaizen

Yönetimin iki ana fonksiyonu vardır. • Koruma • İyileştirme Koruma: Teknoloji, yönetim ve işleyişle ilgili mevcut standartların sürdürülmesine yönelik faaliyetleri anlatır İyileştirme: Mevcut standartların iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar Yönetim öncelikle tüm ana operasyonlar için gerekli şirket politikalarını, kural, direktif ve prosedürleri belirlemeli ve ardından herkesin bu standartlara uymasını sağlamalıdır Yalın Şirketlerde üst yönetim en çok […]

Devamı...