Yönetim ve Kaizen

25 Aralık 2016 | Hasan Kemahlı

Yönetimin iki ana fonksiyonu vardır.

• Koruma
• İyileştirme

Koruma: Teknoloji, yönetim ve işleyişle ilgili mevcut standartların sürdürülmesine yönelik faaliyetleri anlatır

İyileştirme: Mevcut standartların iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar

Yönetim öncelikle tüm ana operasyonlar için gerekli şirket politikalarını, kural, direktif ve prosedürleri belirlemeli ve ardından herkesin bu standartlara uymasını sağlamalıdır

Yalın Şirketlerde üst yönetim en çok “Kaizen” üzerinde durur

İşe yeni başlayan, vasıfsız işçi ise tüm zamanını talimatları izleyerek geçirebilir

İşçi, işinde ustalaştıkça, kişisel önerilerle veya grup önerileriyle kendi çalışma alanındaki iyileştirmelere katkıda bulunmaya başlar

Standartların iyileştirilmesi, daha iyi standartların oluşturulması demektir

İyileştirme de ikiye ayrılabilir

• Kaizen
• Yenilik

Kaizen: Sürekli çabaların sonucunda mevcut durumda görülen küçük çapta iyileştirmeleri anlatır

Yenilik: Yeni teknolojiye ve/veya araçlara yapılan büyük yatırımlar sonucu mevcut durumun köklü bir biçimde değiştirilmesidir

Yalın olmayan firmalarda koruma ve yenilik görülür

Yalın firmalarda ise koruma – yenilik ve Kaizen’i görürsünüz

En kötü firmalar ise koruma haricinde hiçbir şey yapmayan firmalardır

Kaizen firmada herkesin katılmasını gerektiren sürekli bir prosestir

• Üst Yönetim
• Orta Kademe Yönetimi
• Amirler
• İşçiler

Üst Yönetim;

• Kaizen’i bir şirket stratejisi olarak başlatır
• Kaynak sağlayarak Kaizen’e destek ve yön verir
• Kaizen için politikayı ve fonksiyonlar arası hedefleri oluşturur
• Kaizen hedeflerine ulaşmak için politika yayılımı ve denetlemeler gerçekleştirir
• Kaizen’e yönelik sistemler, işlemler ve yapılar kurar

Orta Kademe Yönetim:

• Kaizen hedeflerini üst yönetim tarafından belirlenen politika yayılımı ve fonksiyonlar arası faaliyetler ile yayar ve yürütür
• Fonksiyonel faaliyetlerinde Kaizen’i kullanır
• Standartları oluşturur, korur ve iyileştirir
• Eğitim programları ile çalışanlara Kaizen bilinci aşılar
• Yeteneklerini ve problem çözme araçlarını geliştirmede, çalışanlara yardım eder

Amirler:

• Fonksiyonel rollerde Kaizen’i kullanır
• Kaizen için planlar hazırlar ve işçilere rehberlik eder
• Çalışanlarla iletişimi güçlendirir ve yüksek moral sağlar
• Kalite çemberleri gibi küçük grup çalışmalarını ve bireysel öneri sistemlerini destekler
• İşyerinde standartlara uyulmasını sağlar
• Kaizen önerileri oluşturur

İşçiler:

• Öneri sistemi ve küçük grup aktiviteleri ile Kaizen’e katılır
• İş yerinde standartlara uyar
• Problemleri daha iyi çözebilmek üzere kendisini sürekli geliştirir