Kaizen ve Kalite Kontrol

04 Ocak 2017 | Hasan Kemahlı

İşletme yönetimi genellikle verimlilik ve kalite türünden konuları ele alır.

Kalite ve verimlilik madalyonunun diğer yüzü Kaizen’dir. Kaizen çalışmaları kalite ve verimlilikte artış sağlar.

İyileştirme için başlangıç noktası, iyileştirme olan ihtiyacın fark edilmesidir. İhtiyaç bir problemin fark edilmesiyle ortaya çıkar. Kaizen problemlerin bilincinde olmayı öngörür. Kaizen aynı zamanda bir problem çözme yöntemidir. Problemin çözülmesiyle birlikte iyileştirme her defasında daha ileri bir düzeye taşınır. Sağlanan iyileştirmeler standartlaştırılmalıdır

Yalın işletmelerde, kalite ve kalite kontrol terimlerinin, Kaizen’in gelişiminde hayati rol oynadığı kabul edilir

Kalite Çemberleri:

Kaizen faaliyetlerini gönüllü olarak gerçekleştiren küçük gruplardır. Bu gruplar sürekli olarak, kalite kontrol, öz gelişim, karşılıklı eğitim, iş akışının denetimi ve atölye içi iyileştirmeler konularında çalışır. Kalite çemberleri ağırlıklı olarak maliyet, iş güvenliği ve verimlilik konularında yoğunlaşır. Kalite çemberlerinin çabası, abartılanın aksine tüm TKK çabalarının %10-%30’unu oluşturur

Yalın İşletmelerde, Kalitenin üretim sırasında oluşturulması gerektiği kabul edilir. “Kaliteyi Proseste Oluştur” sözü Yalın İşletmelerde çok popülerdir

Daha sonra kalitenin daha tasarım aşamasında oluşturulmasının gerektiği ortaya çıkmıştır. Müşterilerle ilgili bilgilerin ve pazar araştırmalarının daha en başından dikkate alınması gerektiği öğrenilmiştir. KK şirketteki herkesi kapsayarak Kaizen için gerçek bir yönetim aracına dönüşmelidir.

Bu tür şirket çapındaki faaliyetler çoğunlukla TKK olarak adlandırılmaktadır. TKK yönetici olsun, işçi olsun, şirkettekilerin tümünü içeren, tüm şirkete yayılmış Kaizen faaliyetleridir. Diğer taraftan KK fonksiyonu orijinal anlamı ile de geçerlidir (Giriş KK, Final KK vb.)

Yalın işletmelerde TKK yönetimlerin en önemli stratejisidir. Yalın işletmeler, TKK hareketinde yönetim araçları olarak kullanılan ayrıntılı bir Kaizen stratejileri sistemi geliştirilmişlerdir ve bu sürekli geliştirilmeye devam edilmektedir. TKK’da sürekli bir değişim ve iyileştirme içindedir.

Yalın İşletmelerde TKK Başlıca Şu Konuları Ele Alır

• Kalite Güvenliği
• Maliyetin Azaltılması
• Üretim Kotalarının Karşılanması
• Teslim Programlarının Gerçekleştirilmesi
• İş Güvenliği
• Yeni Ürün Geliştirme
• Verimliliğin Artırılması
• Tedarikçilerin Yönetimi