Endüstri 4.0: MES ve Temel Üretim Süreci

5 Mart 2018 | Dr. Lütfi Apilioğulları
Eğer hala, planlamayı ve iş emrini excelde yapıyor, süreç dokümanlarını manuel olarak üretime veriyor, süreç parametrelerini operatöre yaptırıyor, duruşları/proses kontrol faaliyetlerinizi hala kağıtlara yazıyor – buradan excele aktarmaya çalışıyor, üretim adetlerini sayıp, fireleri tam saymadan süreçlerinizi yönetmeye çalışıyorsanız, biliniz ki yanlış yapıyorsunuz.

Hataların 85% si sistem & süreç kaynaklıdır. Endüstri 4.0 bu anlamda bize yardımcı olabilir. Bunun için iyi işleyen bir ERP ve destek olan MES ön koşuldur.

 • PDM (product data management),
 • QM (Quality management),
 • MM (material management) ve,
 • bunlar ile entegre olmuş MES sistemine ihtiyacımız vardır.

 1. ERP üzerinde üretilen iş emirleri, on-line olarak (MES) proses ekranına düşmeli, operatör ilgili iş emrini seçerek, hangi ürünün üretimine başlayacağını tanımlamalıdır. Kapasite fazlası İş Emrinin MES ekranında olması (ileri tarihli iş emirlerini erkenden üretememesi için) engellenmeli, iş emirlerinin öncelikleri MES üzerinde tanımlı olmalıdır.
 2. Operatörün, iş emrini yapabilmesi için gerekli süreç dökümanları (ürün talimatları, teknik resimler, vs.,), on-line olarak MES proses ekranında görülebilmelidir. Operatör iş emrini seçtiği anda, sadece bağlantılı döküman ekrana gelmelidir. Döküman yönetim sistemi (product data management) sürekli olarak güncel döküman sağlamalıdır (ARGE, Mühendislik)
 3. İş Emri ile bağlantılı olarak süreç proses parametreleri (basınç, hız, vs.,) sistemde kayıt altında olmalı ve proses, seçilen iş emrine göre süreç parametrelerini kendisi ayarlayabilmelidir (Self Configured Process). Set-up süreci için SMED tekniklerinden faydalanılmalı, C/O başla – bitir süreleri kayıt altına, otomatik olarak alınabiliyor olmalıdır (Automatic Detection).
 4. Çalışmaya başlama zamanı MES üzerinden otomatik olarak algılanmalıdır. MES üzerinde, süreç parametreleri otomatik olarak izlenebilmelidir (basınç, hız, vs.,). Olası sapmalarda, süreç bilgi üretmeli, gerekirse süreci durdurmalıdır.
 5. Çalışma süresince yapılması gereken kontrol planları, sadece İş Emri seçilmiş ve üretimine başlanmış ürünler için MES ekranına gelmeli ve gerçekleşen proses kontrol faaliyetleri yine MES sistemine girilmelidir.
 6. Çalışma süresince meydana gelen duruşlar, sebepleri, başlangıç – bitiş tarihleri MES sistemine girilmelidir.
 7. Üretim esnasında / sonunda (gerçek zamanlı olarak), üretim ve fire adetleri MES sistemine girilmelidir. Doğru verim ve maliyet hesabı açısından, üretim sonu kayıtları üretim, fire ve süre açısından doğru girilmelidir. 4.0 kapsamında bu işlemlerin otomatik olarak yaptırılabilmesi fayda sağlayacaktır.
 8. MES üzerinden toplanan veriler üzerinden, sürecin OEE, C/O ve Fiili Maliyet hesapları otomatik olarak yapılabilmelidir.

Eğer hala, planlamayı ve iş emrini excelde yapıyor, süreç dokümanlarını manuel olarak üretime veriyor, süreç parametrelerini operatöre yaptırıyor, duruşları/proses kontrol faaliyetlerinizi hala kağıtlara yazıyor – buradan excele aktarmaya çalışıyor, üretim adetlerini sayıp, fireleri tam saymadan süreçlerinizi yönetmeye çalışıyorsanız, biliniz ki yanlış yapıyorsunuz.

Dr. Lütfi Apilioğulları

Kaynak: http://www.lutfiapiliogullari.com/endustri-4-0-mes-ve-temel-uretim-sureci

http://www.lutfiapiliogullari.com