BLOG

BLOG

Projesis Kanban Planlama Modülü

Kanban (Çekme Tipi Planlama) ile Planlamanızı Kolaylaştırın ve Verimliliğinizi Artırın

Hasan Kemahlı 1 Temmuz 2022 / Kanban Toyota’nın 1950’lerde bulduğu planlama sistemidir. Tam zamanında Üretim (Gerekli olmayan hiçbir şeyi üretme), Sıfır stok üretim (Teorik olarak Sadece gerektiği miktarda ve gerektiği zaman üretim yap ve sıfır stokla çalış) gibi Yalın üretim kavramlarını destekler. Üretimi düşük kaynaklarla ve düşük stokla yapmanızı sağlayarak verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırır. Ayrıca […]

Devamı...

MES PROJESİNİ NEDEN ADIM ADIM YAPMALISINIZ

Hasan Kemahlı Projesis Yazılım Ltd. Genel Müdür hkemahli@projesis.com Mayıs 2022 Yaklaşık 18 yıldır fabrikalarda MES projelerinde yer alıyorum. 2004’te Yalın Üretimde Operasyonları ölçmek, standartlaştırmak ve iyileştirmek için yola çıkmıştık. Ülkemizdeki 2.000.000 $ ve üzerinde ciro yapan 10.000 işletmenin Operasyonel giderlerini %20 aşağı çekebilirsek hem o işletmelere her yıl 100.000’er $ kazandırırız hem de ülkemiz 2.000.000.000 […]

Devamı...

İleri İzlenebilirlik + MES Uygulaması Size Para ve Prestij Kazandırır

Hasan Kemahlı Projesis Yazılım Genel Müdür hkemahli@projesis.com Şubat 2022 İleri İzlenebilirlik hammadde tedarikinden müşteriye ürünün ulaştırılmasına kadar geçen süreçte hem materyalin (hammadde, yarı mamul ve mamul) izlenmesini hem de Operasyonel parametrelerin izlenebilmesidir. İleri İzlenebilirlik ve MES’in beraber uygulanması bize neler kazandırır Uygunsuz bir mamulü nokta atışı şeklinde geri çağırabiliriz Uygunsuz mamul ve yarı mamul, depomuzdaysa […]

Devamı...

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Hasan Kemahlı Projesis Yazılım Ltd. – Genel Müdür hkemahli@projesis.com Aralık 2021 Geçen hafta CAD – ERP – MES Entegrasyonu konulu bir panelde konuşmacıydım. Bu konuda CAD ve ERP konusunda uzman arkadaşlarla beyin fırtınası yapmanın faydalı olacağını düşünüyordum. Panel öncesi, panelde ve panel sonrası kafamda oluşan fikirleri sizlerle de paylaşmak istedim. Bu bir bilimsel makale değil […]

Devamı...

Operasyonel Enerji Verimliliği

Mert Ülgen Yazılım Lideri mulgen@projesis.com Kasım 2021 Enerji verimliliği, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Ülkemizde Enerji Verimliliği Kanunu, Kanun Numarası : 5627 ,  Kabul Tarihi : 18/4/2007           Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 2/5/2007, Sayı: 26510, 46 Sayfasında yayınlanan  “Madde 1: Bu Kanunun amacı; […]

Devamı...

Dijital Akıllı Vizyon

Hasan Kemahlı Projesis Üretim Yazılımları hkemahli@projesis.com   Benim yorumuma göre Vizyon geleceği tahmin etme yeteneğidir. En az 4 yıl sonra Dünyanın, Faaliyet göstermeyi düşündüğümüz Kıtaların, Ülkelerin, Sektörlerin, Müşterilerimizin, Rakiplerimizin ne olacağını tahmin edebilmek. Bu tahmini yapabilmek için en azından ekonomi, teknoloji ve siyaset bilgisine ihtiyacımız var. Bu tahmin kolay bir şey mi? Tabi ki hayır. […]

Devamı...

Mikroservis mimarisi nedir?

Seçkin Karabacakoğlu Projesis Üretim Yazılımları skarabacakoğlu@projesis.com Kasım 2021 Mikroservis mimarinin ne olduğunu ve neden ihtiyaç olduğunu anlamadan önce monolitik uygulamalardan bahsetmek daha doğru olur. Yazılım mimarilerini konuşurken birçok kişiden katmanlı mimari yapısın duymuş olabilirsiniz, çünkü yakın zamana kadar birçok yazılım firması katmanlı mimari kurallarına göre geliştirme yapmaktaydı. Katmanlı mimaride, n sayıda katman olabilir ama en […]

Devamı...

AKILLI DİJİTALLEŞME PLANI HAZIRLAMAK

Fabrikalarımız bir bombardıman altında. Dijitalleşme, Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 başlıkları altında durmadan mesajlar alıyoruz. İşlerimiz ve dertlerimiz zaten yoğun iken bir de bu tam anlamadığımız teknolojilerle nasıl uğraşacağız diye içimiz kararıyor. Aslında oyunun ana yürütme şekli değişmiyor. Teknolojiler değişiyor. Aslında ana şablon şu: İyi çalışma arkadaşları bul Ana İlkelerini sapta (Kazanmak veya hayatta […]

Devamı...

Endüstri 5.0: Daha İnsan – Toplum Merkezli ve Çevreci Bir Endüstri

Endüstri 5.0, mevcut Endüstri 4.0 paradigmasının kronolojik bir devamı veya bir alternatifi olarak anlaşılmamalıdır. Endüstri 5.0, Endüstri 4.0’ı tamamlamakta ve genişletmektedir. Daha sürdürülebilir, dirençli bir toplum ve ekonomi inşa edebilmek için yeşil ve dijital dönüşümler hızlandırılmalıdır. Sanayi, bu ikili geçişin temel itici güçleri arasındadır. “Endüstri 5.0” toplumun gelişmesini, çevreye saygı, toplum ve sanayi işçisinin refahını […]

Devamı...

Üretimde; Dikey Entegrasyon, Büyük Veri, Yapay Zeka

Sanayi 4.0 evriminin temel teknolojilerinden birisi de bilindiği gibi Dikey Entegrasyondur. Dikey entegrasyon kısaca; bir fabrikanın üst düzey yönetim seviyesinden en alttaki makineye kadar bütün süreçlerinin online izlenmesidir. Bu sayede fabrikamız daha etkin ve verimli olarak yönetilebilir. Ayrıca bu büyük veri Yapay Zeka araçlarıyla analiz edilmeli ve yönetime katkı sağlamalıdır. Dikey Entegrasyonun katmanları sırasıyla yukarıdan […]

Devamı...