Operasyonel Enerji Verimliliği

|

Mert Ülgen
Yazılım Lideri
mulgen@projesis.com
Kasım 2021

Enerji verimliliği, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Ülkemizde Enerji Verimliliği Kanunu, Kanun Numarası : 5627 ,  Kabul Tarihi : 18/4/2007           Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 2/5/2007, Sayı: 26510, 46 Sayfasında yayınlanan  “Madde 1: Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır“ maddesi ile kanunlaştırılmıştır.

TEP (Ton Eşdeğer Petrol) Nedir?

Ton Eşdeğer Petrol: Enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon KCal karşılığı enerji birimidir. 1 TEP pratikte yaklaşık olarak; 1 ton fuel oil veya 11600 KWh, 3 ton linyit,1.6 ton taşkömürü, 1200 m3 doğal gaza eşdeğerdir.

Firmalarda Enerji Verimliliği Nasıl İzlenir?

Firmada enerji tüketen tüm iş merkezlerine enerji analizörü bağlanması gerekmektedir. Bağlanan enerji analizörleri MES yazılımları ile entegre olup operasyonel olarak bu verilerin toplanması gerekmektedir. Operasyonel olarak toplanan veriler TEP değeri üzerinden anlık olarak izlenip ve raporlanması gerçeklemektedir. Bu sayede Mamul ve Yarı Mamul bazında enerji sarfiyatları ölçülebilmekte, yavaş çalışma, kalitesiz üretim ve duruşlar nedeniyle ısraf edilen enerji saptanmaktadır. Bunun kök nedenleri ve en çok enerji kaybına yol açan hız-duruş-kalite hataları da raporlanarak iyileştirmeye yönelik bir alt yapı sunulmaktadır.

Örnek TEP Raporu