İleri İzlenebilirlik Nedir?

05 Haziran 2017 | Hasan Kemahlı

Problemli mamul ve yarı mamullerin malzeme bazında izlenmesinin yanı sıra operasyonel parametreler bazında (Üretilen makine, üreten kişi, ısı – basınç vb.) beraberce izlenmesine “İleri İzlenebilirlik” diyoruz.
Üreticiler olarak problemli bir ürünü fark ettiğimizde bunu Müşterilerimize duyurmak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüyüz. Özellikle insan sağlığına zarar verecek problemlerde bu yükümlülüğümüz vicdani sorumluluk yanında kanuni zorunluluk ta taşımaktadır.

Bir ürün problemini müşterilerimize duyururken Gazetelere, Televizyonlara vb. ilan vererek bizim şu ürünümüz tehlike yaratabilir lütfen kullanmayın ve servise getirin diyebiliriz. Bu hem marka imajımızı zedeler hem de büyük maliyetlere yol açabilir.

İyi kurgulanmış bir izlenebilirlik sistemi bizi hem imaj hem de para kaybından koruyabilir.
Müşteriden problemli bir mamul geri döndüğünde veya üretim süreci içinde bir yarı mamul veya final kontrolde mamulde bir problem tespit edildiğinde, öncelikle bu problemin malzemeden mi? yoksa operasyonel parametrelerden mi kaynaklandığı araştırılır.

Eğer malzeme kaynaklı bir problem yaşanıyorsa, bu problemin

 • Hangi parti numaralı malzemeden kaynaklandığı
 • Bu malzemenin hangi yarı mamullere ve mamullere bulaştığı

saptanmaya çalışılır. Ayrıca,

 • Bu parti hammadden depomuzda olanlar bloke edilir.
 • Bu hammaddenin bulaştığı, henüz işletmemizde olan yarı mamuller ve mamuller bloke edilir.
 • Bu hammaddenin bulaştığı ve müşteriye yollanmış olan partiler geri çağrılır ve bloke edilir.
 • Bu hammaddeyi yollayan Tedarikçi uyarılır ve aramızdaki sözleşmeye göre cezalandırılır.

Ancak problemler sadece malzeme kaynaklı değildir. Problemin kaynağı bir makinemiz, bir operatörümüz, operasyondaki ısı – basınç vb. gibi operasyonel nedenler de olabilir.

Burada problemin hangi operasyonel nedenden kaynaklandığı, bu operasyonel problemi yaşayabilecek diğer mamuller ve yarı mamuller saptanmaya çalışılır.

Operasyonel problemlerde, bu nedene maruz kalmış

 • İşletmemizde bulunan mamul ve yarı mamuller bloke edilir.
 • Müşteriye yollanmış mamuller geri çağrılır ve bloke edilir.
 • Bu operasyonel problem kaynağı hakkında gerekli tedbirler alınır.

İleri izlenebilirliği sağlayabilmek için

 • Operasyonlarda, hangi makinelerde yapıldığı, hangi operatörlerin çalıştığı, hangi operasyon parametreleriyle üretim yapıldığı kaydedilmelidir. Bunlar makinelerin başına konulan kiosklarla yapılabilir.
 • Bu kiosklara barkod okuyucular ve barkod yazıcılar bağlanarak, operasyonda harcanan malzemelerin lot/seri numaraları kaydedilir. Üretilen malzemelere de lot/seri etiketleri basılır.
 • İşletmeye giren her hammadde lot/seri bazında etiketlenir.
 • Müşteriye giden her mamulün lot seri bilgisi kaydedilerek saklanır.

Marka imajımızı korumanın ve Kalitesizlik maliyetlerimizi düşürmenin en iyi yollarından biri iyi bir İleri İzlenebilirlik sisteminin kurulmasıdır.