BLOG

BLOG

23 Temmuz 2017 | Hasan Kemahlı

Endüstri 4.0’ın Neresindeyiz?

Dünyada Endüstri 4.0’ın tarihçesini özetleyecek olursak; 2011 Hannover Messe fuarında konuşulmaya başlandı 2013 Almanya 20 yıllık stratejik planını açıkladı 2015 Hannover Messe fuarının ana teması Endüstri 4.0 oldu 2016 Davos Ekonomik Forumunun ana teması Endüstri 4.0 oldu Ülkemizde de son iki yıldır konu gündeme geldi. 2016 Mart ayında yapılan Uludağ Ekonomi Zirvesi toplantılarının ana teması […]

Devamı...
2 Temmuz 2017 | Hasan Kemahlı

Sonlu Kapasite Çizelgeleme

Üretim İşletmelerinde Çekme veya İtme Şeklinde planlama yapılabilir. Hangi tip planlamanın tercih edileceği işletmenin yapısına bağlıdır. Çekme tipi üretim genellikle  öngörülebilir uzun vadeli talep ve büyük hacimler için daha doğru olduğu halde siparişe bağlı, küçük ölçeklerde üretim yapılması durumlarda itme tipi planlama tercih edilebilir. Üretim işletmelerinde İtme tipi planlamanın adımları şöyle sıralanabilir Stratejik Planlama: 3 […]

Devamı...
05 Haziran 2017 | Hasan Kemahlı

İleri İzlenebilirlik Nedir?

Problemli mamul ve yarı mamullerin malzeme bazında izlenmesinin yanı sıra operasyonel parametreler bazında (Üretilen makine, üreten kişi, ısı – basınç vb.) beraberce izlenmesine “İleri İzlenebilirlik” diyoruz. Üreticiler olarak problemli bir ürünü fark ettiğimizde bunu Müşterilerimize duyurmak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüyüz. Özellikle insan sağlığına zarar verecek problemlerde bu yükümlülüğümüz vicdani sorumluluk yanında kanuni zorunluluk ta […]

Devamı...
04 Ocak 2017 | Hasan Kemahlı

Kaizen ve Kalite Kontrol

İşletme yönetimi genellikle verimlilik ve kalite türünden konuları ele alır. Kalite ve verimlilik madalyonunun diğer yüzü Kaizen’dir. Kaizen çalışmaları kalite ve verimlilikte artış sağlar. İyileştirme için başlangıç noktası, iyileştirme olan ihtiyacın fark edilmesidir. İhtiyaç bir problemin fark edilmesiyle ortaya çıkar. Kaizen problemlerin bilincinde olmayı öngörür. Kaizen aynı zamanda bir problem çözme yöntemidir. Problemin çözülmesiyle birlikte […]

Devamı...
2 Ocak 2017 | Hasan Kemahlı

Kaizen’in Değerleri

Kaizen Nedir?

Kaizen; Japonca Sürekli İyileştirme anlamına gelir

Kai: Sürekli
Zen: İyi

Kaizen; kademeli ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile, “küçük işleri” daha iyi yapmak, standartları sürekli geliştirmek ve geliştirilen standardı her defasında aşmak demektir.

Devamı...
1 Ocak 2017 | Hasan Kemahlı

Endüstri 4.0’da MES ve MOM Rolü

Endüstri 4.0’da modern üretim yürütme sistemlerine (MES) ve üretim operasyonları yönetimine (MOM) her zamankinden daha da fazla ihtiyaç duyulması beklenmektedir.

MES Kavramı Neleri Kapsar?

MES (Manufacturing Execution System) üretim yürütme sistemi anlamına gelmektedir. Bu yapı fabrika düzeyinde yönetme ve izleme süreçlerini kontrol eder.

Devamı...
1 Ocak 2017 | Hasan Kemahlı

Üretim İzleme Türkiye Ekonomisine ne katkı yapar?

Yaklaşık 2000 yılından bu yana Üretim Yönetimi ve Üretim Planlama konularında çalışıyorum. 2004 yılında yaptığımız bir araştırmada OEE tabanlı verimliliğin Ege Bölgesinde %50, Güney Marmara Bölgesinde ise %60’lar civarında olduğunu bulmuştuk. Bu dünyada kabul edilen minimum %85’lik değere göre çok düşüktü. Bu araştırma üstelik 10.000.000 $’ın üzerinde ciro yapan fabrikaları kapsayan bir araştırmaydı.

Devamı...
25 Aralık 2016 | Hasan Kemahlı

Yönetim ve Kaizen

Yönetimin iki ana fonksiyonu vardır. • Koruma • İyileştirme Koruma: Teknoloji, yönetim ve işleyişle ilgili mevcut standartların sürdürülmesine yönelik faaliyetleri anlatır İyileştirme: Mevcut standartların iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar Yönetim öncelikle tüm ana operasyonlar için gerekli şirket politikalarını, kural, direktif ve prosedürleri belirlemeli ve ardından herkesin bu standartlara uymasını sağlamalıdır Yalın Şirketlerde üst yönetim en çok […]

Devamı...